Teckna avtal med leverantörer

När offerterna utvärderats är det dags att teckna avtal

Avtal tecknas med en entreprenör för grävning och förläggning av
kanalisation och med en installatör för fiberanläggningen samt med
leverantörerna av material.

Tänk på att fiberentreprenörer nu kan certifiera sig enligt Robust fiber- konceptet!

Nätanslutningsavtal tecknas med operatören. Avtal om transport av
tjänster till medlemmarna tecknas med vald kommunikationsoperatör
eller operatören som ofta även har denna roll.

Driftavtal tecknas med driftleverantören, en tjänst som operatören
ofta erbjuder föreningen.

Tips! På Entreprenörslistan samlar Byanätsforum exempel på aktörer som byanäten kan anlita