Ta beslut om genomförande

Beslut om igångsättning bör göras formellt och dokumenteras.

Om svaren på offertförfrågningarna och ansökningen om projektstöd är positiva är det dags att samla medlemmarna och fatta beslut om att genomföra projektet att bygga ett byanät. För att skapa tydlighet och transparens bör beslut om igångsättning göras vid ett formellt  möte och dokumenteras i protokoll.