Slutrapportera nätprojektet

Om projektet att bygga byanätet fått offentligt stöd krävs en slutrapportering för att stödet ska betalas ut.

När nätet är färdigbyggt ska föreningen skicka in ansökan om utbetalning av projektstödet, om offentligt stöd beviljats för utbyggnaden. När ansökan behandlats kommer stödmedel att betalas ut. En slutrapport ska lämnas till länsstyrelsen med vissa uppgifter om projektet. Kontakta länsstyrelsen för mer information om den exakta utormningen för slutrapporten