Besked från Jordbruksverket om extra utrymme i kabelrör

Publicerad 2016-04-27

Nu har Jordbruksverket publicerat ett PM där man beskriver hur kravet om att "stödmottagaren [...] ska använda kabelrör som har utrymme för flera kabelnät et c..". Se bifogad fil.

I korthet går det ut på att nätet ska vara dimensionerat för att i framtiden kunna ansluta 100% av hushållen i området, och SJV anger i dokumentet hur man kan uppfylla detta villkor, både på "gemensamma" och "enskilda" sträckningar av nätet.

Klicka här för att ladda ner Jordbruksverkets PM