Broschyr om bredband på landsbygden

En broschyr om bynät på landsbygden

Det har länge saknats en samlad kunskap om bredbandsbyggnation på landsbygden, en produkt som sammantaget beskriver hur processen går till från ax till limpa när ett byanät skall färdigställas. Av den anledningen har en lättillgänglig och schematisk beskrivning av byanätsprocessen tagits fram och sammanfattats i broschyren ”Bredband till dig som bor på landsbygden”.

Skriften ger på dryga 30 sidor en spännande och tankeväckande introduktion till området samtidigt som några av de vanligaste frågorna besvaras.

Urval av röster om skriften: 

"Fräscht och nyskapande" - Regionsförträdare från Västra Götaland

"Djupa insikter i aptiligt format" - Handläggare på länsstyrelse i norra Sverige

"En potentiell pamflett för byanätsrörelen" - Kommunrepresentant i Bergslagen

"Förvånansvärt lätt att förstå" - Byalagsföreträdare i Västmanland

Kontakta Bynätsforum vid frågor om ”Bredband till dig som bor på landsbygden” eller om tryckta exemeplar av broschyren önskas

Läs Bredband till dig som bor på landsbygden

Läs mer om Bredbandsforums arbete med byanät