Om bredband

Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Med ett bra bredband blir det möjligt att jobba hemifrån och att driva företag. Samhällsviktig information, banktjänster och nyheter finns bara några klick bort. Ett bra bredband kan dessutom användas även för telefoni och tv. Här samlar vi information om bredbandsutbyggnaden och dess betydelse för Sverige.

 • Vad är bredband?

  I Sverige har regeringen genom den nationella bredbandsstrategin ”Bredbandsstrategi för Sverige” valt att sätta målet till att  Sverige ska ha bredband i världsklass . Målet har också understrukits...
 • Vilka bredbandshastigheter krävs?

  För att kunna se på en hemsida fordras en liten dataström i en riktning. Detta kräver relativt låga hastigheter, även om användarupplevelsen blir bättre om sidan kan laddas fram snabbt. Även telefo...
 • Hur mycket satsas på bredband?

  Sedan den nationella bredbandsstrategin presenterades har regeringen varit tydlig med den politiska utgångspunkten för bredbandsutbyggnaden. Den utbyggnad som behövs för att Sverige ska få en...
 • Länkar till andra inom bredbandsområdet

  Bredbandsstrategier Bredbandsstrategi för Sverige I november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige . Målsättningen är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag år 2020...
 • Hur stort är investeringsbehovet?

  I nuläget investerar marknadsaktörerna och stadsnäten i storleksordningen 7-10 miljarder kr på årlig basis i bredbandsinfrastruktur. Denna nivå ska jämföras med de behov som finns för att nå...
 • Bredbandskartan

  Bredbandsforum har sammanställt en karta som visar på skillnader mellan olika kommuner i fråga om tillgången till minst 100 Mbit/s. Sammanställningen visar att det idag finns ca 100 kommuner där...